ทำไม Conductor ต้องใช้ไม้?

โดยปกติไม้บาตองจะมีไว้เป็นส่วนขยาย ทำให้มือยาวขึ้น สื่อสารกับคนในเรื่องของจังหวะ แต่การใช้ไม้บาตองจะใช้แค่กับวงดุริยางค์ หรือวงออร์เคสตรา เท่านั้น ในการร้องคอรัสคอนดักเตอร์จะไม่มีการใช้ไม้บาตอง เพราะไม่ได้ใช้จำนวนคนที่มาก แต่ในอีกกรณี คือวงออร์เคสตรา ที่มีนักร้องร่วมด้วย ทำให้จำนวนคนเยอะมากขึ้น คอนดักเตอร์สามารถใช้ไม้บาตองเพื่อควบคุมทั้งหมดได้