บทเพลงพระราชนิพนธ์ “ความฝันอันสูงสุด” – คอนเสิร์ต “คีตนิรันดร์”

ผ่านทาง Facebook Live เพจ Sarin Music Home

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 น.

ขับร้องโดย

ด.ญ.กตัญญุตา สุวรรณปัฏนะ (แสนดี)

ควบคุมการสอน / กำกับดนตรี / บรรเลงเปียโน

อ.ศรินทร์ จินตนเสรี