ประสานเสียง สำเนียงไทย ๒

ขอเชิญรับฟังเสวนา-อบรมเรื่องเทคนิคการขับร้องเพลงประเภทต่างๆ
จากพื้นบ้าน-ไทยเดิม-เพลงคลาสสิก-สู่การร้องประสานเสียง
เป็นการเสวนาประกอบการสาธิตในชื่องาน “ประสานเสียง…สำเนียงไทย ๒”

กับแขกรับเชิญพิเศษ:

○แม่ศรีนวล ขำอาจ…แม่เพลงพื้นบ้าน-ลำตัด
○ครูมัณฑนา อยู่ยั่งยืน…แม่ไม้เพลงไทยเดิม
○อ.ใจรัตน์ พิทักษ์เจริญ…นักร้องเสียงโซปราโน
○ศ.นพ.พูนพิศ อมาตยกุล…แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกายวิภาคการขับร้อง
○วงประสานเสียงพื้นบ้าน…วงสาธิตการผสมความเป็นไทยและฝรั่ง
○อ.ศรินทร์จินตนเสรี…ผู้เชี่ยวชาญด้านการร้องประสานเสียงและผู้อำนวยเพลง

การเสวนาหลายมิติของการขับร้องในหัวข้อ:

  • บทเพลงอันไพเราะจากครู-แม่เพลง•เอกลักษณ์และเสน่ห์ของเพลงร้อง•เทคนิคการขับร้องและกายวิภาค•สู่ความเป็นเพลงประสานเสียง

วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
จำนวนจำกัด 180 ที่นั่ง สำรองที่นั่งโทร 064-909-0636 (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม)