รับสมัครและคัดเลือก “คณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย ๒๕๖๒”

 รั บ ส มั ค รและ คั ด เ ลื อ ก 
“คณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย ๒๕๖๒” 

(เอิงเออเอิ้งเออ ชะเอิงเออ เฮอะเอิงเอ้ย เฮ้เอ้าเฮ้เฮ้)
เอ๊ย..กระจองงอง อะ!กระจองงอง ตีฆ้องร้องป่าว บอกเล่าข่าวดี 
(เฮ้ อ้าว เฮ้เฮ้)
พ่อกรมส่งเสริมฯ เขาเริ่มสมัคร เชิญพวกเชิญพรรค มาทีวายซี 
(เฮ้..) ‍♂️‍♀️
แม่สมาคมฯ เพาะบ่มคอรัส ช่วยกันสรรคัด และจัดให้มี (เฮ้..)
นักร้องเยาวชน สนใจคอรัส อยากเข้ามาหัด ต้องอายุสิบสี่ (เฮ้..)
เรียนทุกวันเสาร์ สี่โมงไม่เช้า ขาดสายไม่เอา เราเอาจริงนี่ (เฮ้..)
หากหนูมีเสียง สูงต่ำไม่เกี่ยง เสนาะสำเนียง เรียงคิวมาสิ (เฮ้..) 
ช่ำชองจังหวะ อ่านโน้ตได้นะ หรือมีมานะ ก็อย่ามัวรอรี (เฮ้..)
เป้าหมายปีหน้า คลาสสิกก็มา นานาชาติจ๋า จัดมาเต็มที (เฮ้..)
เมืองนอกไม่ไป เน้นแข่งหาใช่ พัฒนาภายใน สุขใจน้องพี่ (เฮ้..)
พื้นบ้านเป็นธง เสริมส่งอนุรักษ์ ความเป็นไทยประจักษ์ จักรออะไรนี่ (เฮ้..) 
เพลงเรือปรบไก่ ได้เพลงลำตัด เพลงฉ่อยก็หัด สารพัดจะมี (เฮ้..)
แก่นแท้รู้เริ่ม ใส่เติมประสาน เป็นไทยชำนาญ สำราญสุขศรี (เฮ้..)
ร้องเต้นรำได้ มีหัดรำร่าย ไทยเทศรู้ส่าย กำไรชีวี (เฮ้..)
หากใครชองช่ำ เก่งล้ำสามารถ ไม่เกินไม่ขาด ก็อย่าพลาดปีนี้ (เฮ้..) 
ละครเล่นได้ เครื่องดนตรีสบาย พื้นบ้านร้องง่าย ให้มาทางนี้ (เฮ้..)
ที่ทีวายซี ที่นี้มีเพื่อน กี่ปีกี่เดือน เหมือนบ้านสุขขี❤
มามะ เถอะมา ที่ทีวายซี จอยกันปีนี้ ร่วมกันเอย
(เอิ๊งเง้ย) กันเอ๊ย “มามะ เถอะมาที่ทีวายซี” (ซ้ำ) จอยกันปีนี้ ร่วมกันเอย
(โฮ้งเอ๊ย) กันเอ๊ย ทีวายซี วายซี จอยกันปีนี้ ร่วมกันเอย
เพลงเกี่ยวข้าวโดยศรินทร์ จินตนเสรี TYC ๒๕๖๒ (TYC 2019)(TYC 2562)

ข้อมูลเพิ่มเติม/สมัครได้ที่

Link 1

Link 2