Resume & Profile

 

 

ศรินทร์ จินตนเสรี

Sarin Chintanaseri

 

ประวัติ

(จากสูจิบัตรคอนเสิร์ต “Dare to Dream” Choral Concert วันที่ 8 กันยายน 2556 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย)

ศรินทร์ จินตนเสรี จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจเอกการเงินและการธนาคาร จาก University of Findlay, Ohio ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2540 และได้ทำงานในธนาคารและสถาบันการเงินต่างประเทศ เป็นเวลา 12 ปี แต่ด้วยความสนใจในด้านดนตรีเป็นพิเศษ ประกอบกับความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการขับร้องประสานเสียง และดนตรีศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ศรินทร์จึงหันเหชีวิตและตัดสินใจเข้าศึกษาระดับปริญญาโท Master of Arts in Music วิชาเอกการอำนวยเพลงประสานเสียงที่ University of Santo Tomas กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ และจบการศึกษาพร้อมเกียรตินิยมในปี 2553 ภายใต้การสอนของ Prof. Fidel Calalang และ Prof. Eudenice Palaruan

ด้วยความรักในบทเพลงประสานเสียง ศรินทร์เริ่มต้นศึกษาทฤษฎีดนตรีครั้งแรกกับ อ.ณรงค์ มณีขาว และรับการศึกษาเพิ่มเติมจากพลเรือตรีวีรพันธ์ วอกลาง ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง(ดนตรีสากล) ศึกษาวิชาการขับร้องจาก อ.เนติ กันตถาวร จนได้รับประกาศนียบัตร DipLCM จากสถาบัน London College of Music & Media และได้เริ่มศึกษาวิชาการอำนวยเพลงครั้งแรก กับ อ.สุวลักษณ์ เลียนษี

ในฐานะผู้อำนวยเพลง ศรินทร์ ได้ก่อตั้งและสอนคณะนักขับร้องประสานเสียงเซซิลีอา ประจำโบสถ์นักบุญฟรังซิสเซเวียร์ “ The Cecilia Chorus ” ตั้งแต่ปี 2535 และได้รับการแต่งตั้งจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นวาทยากรประจำคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย(Thai Youth Choir) ในปี 2555-2556 อีกด้วย

หลังจากได้รับปริญญาโทด้านดนตรี ศรินทร์ ได้ทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านดนตรีศักดิ์สิทธิ์ ประจำสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดแนวทางการวางแผนทิศทางด้านดนตรี จัดการสัมมนาและเสวนาเกี่ยวกับด้านดนตรีศักดิ์สิทธิ์ ในบทบาทด้านวิชาการ อ.ศรินทร์ เป็นวิทยากร “อบรมการนำและสร้างคณะนักร้องประสานเสียงให้กับ Conductor ตามโบสถ์ ” รวมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการขับร้องประสานเสียงตามสังฆมณฑล คณะนักร้องประสานเสียงและสถาบันต่างๆ

ปัจจุบัน ศรินทร์กำลังศึกษาดนตรีวิทยา ปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยมหิดล และเปิดสอนดนตรีที่ 69-10 Music Home และให้บริการทุกด้านในการขับร้องประสานเสียงในฐานะ ChorusMan และเป็นหัวหน้าวง The Sonoro อีกด้วย

Sarin Chintanaseri graduated with a Master Degree in Finance and Banking from University of Findlay, Ohio, USA, in 1997.  He held banking and finance positions for 12 years prior to changing his interest into music with focus on development of choral singing especially in Catholic sacred music.  Later, he decided to pursue a Master of Arts Degree in Music majoring in choral conducting at the University of Santo Tomas, Manila, the Philippines.  In 2010, he graduated under the tutorship of Prof. Fidel Calalang and Prof. Eudenice Palaruan.

Due to his love of music, he studied music theory with Ajarn Narong Maneekaew and further with Navy Major General Veerabhand Vorklang, National Artist in the field of Performing Arts (Western Music).  He also studied voice with Ajarn Nati Kantatavorn and obtained DipLCM Dipolma from London College of Music.  He started learning Choral Conducting with Ajarn Suvalak Liansi.

Sarin founded “Cecilia Chorus” of the St Francis Xavier Church in 1992.  One of his major works was his appointment by the Ministry of Culture as Conductor of the Thai Youth Choir in 2012-2013.

He also worked closely with the Catholic Bishop Council of Thailand and the Bangkok Arch-Diocese as Director and Manager to handle projects of national sacred music as well as planning music direction, seminars and discussion on the subject.  Additionally, he organizes academic trainings for church choirs, conducting, and speaking on choral singing in various dioceses and institutions.

 

EDUCATION
University of Santo Tomas    2007 – 2010   
Manila, Philippines
Master of Arts in Music, Choral Conducting Major
London College of Music and Media, Thames Valley University 2006
DipLCM Diploma in Singing (Examination held in Bangkok)
Trinity College London 2003
Grade 8 in Theory of Music (Examination held in Bangkok)
University of Findlay 1996 – 1997
Ohio, USA
Master of Business Administration (Concentration in Finance & Banking)
Assumption University 1989 – 1993
Bangkok, Thailand
Bachelor of Business Administration (Marketing Major)
PROFESSIONAL EXPERIENCES
Thai Youth Choir     2012 – 2013
Conductor, Cultural Promotion Department, Ministry of Culture
Kasetsart University  2011 – 2013
Guest faculty, Chorus class in College of Music
Sacred Music Commission, Catholic Bishop Council of Thailand   2010 – 2013
Conductor, Pedagogue and Event Manager
Thailand Choral Association       2004 – 2007
Founder and General Manager
Arnoma Hotel Bangkok    2004 – 2007
Director, Special Event and Business Development
Thai Asset Management Corporation   2003 – 2004
Division Manager, Asset Management Department
Standard Chartered Bank plc  2000 – 2003
Sales Services Manager, Corporate & Institutional Banking
Thai Rating and Information Services – Bangkok     1999 – 2000
Project Evaluator, Performance Agreement Section
BNP Group – Thailand          1997 – 1999
BNP Prime Peregrine Securities (Thailand) Ltd.
Investment Banking Officer, Corporate Finance Department
Banque Nationale de Paris (BNP) Bangkok
Credit Analyst, Risk Department
Krung Thai Bank Public Company Limited – Head Office     1994 – 1996
Officer, Correspondent Banking and International&Institutional Credit Analysis
MUSIC CAREER ACHIEVEMENT
As Choir Conductor
Dare to Dream Choral Concert (World Premiere of ASEAN sounds in harmony) September 8, 2013
Performed by Thai Youth Choir, Thailand Cultural Centre – Main Hall
Producer/Show Director/Music Director/Conductor
TV Program “Sing to God” (Dontree Kaweesin) July 9, 2011
Televised through Thai PBS channel
Music Director and Conductor of Catholic Festival Choir
Reception on the Occasion of the 81st Birthday Anniversary of His Majesty King Bhumibol Adulyadej December 5, 2008
At The Ambassador of the Kingdom of Thailand, Manila, Philippines
Arranger and Conductor of Mapua Concert Singers (Thai and Filipino anthems and folksongs)  
As Music Director & Manager
Concert on the Occasion of the 85th Birthday Anniversary of November 17, 2012
His Majesty King Bhumibol Adulyadej and Her Majesty Queen Sirikit    
คอนเสิร์ตคาทอลิกไทย เทิดไท้ มหาราชา มหาราชินี On behalf of Catholic Council of Thailand
Show Director/Music Director/Chorus Master   
The 4th World Choir Games    July 13 – 27, 2006
Xiamen, China
Manager/Organizer brought 4 Thai choirs joining the competition and representing the Country
As Pedagogue
Church Choral Conducting Curriculum 2010 – 2012
Sacred Music Commission, Catholic Bishop Council of Thailand
Facilitator of 3 months conducting courses (able to produce 30 conducting students for the churches)
RELATED SKILLS
Language Skills
Good verbal&written communication skills in English
Computer Skills
Well-developed skills in Microsoft Office
Excellent communication skill in Thai as native Basic in Photoshop and Illustrator
PERSONAL DATA
Date of Birth   :           November 2, 1971 Place of Birth :            Bangkok, Thailand
Religion           :           Roman Catholic Marital Status  :           Single
REFERENCE
Khunying Patama Leeswadtrakul Dr. Chainarong Monthienvichienchai
Chairperson
Director General
Thailand Philharmonic Orchestra St. John’s University, Bangkok
Arnoma Hotel Bangkok
Khunying Malaival Boonyaratanavej Dr. Raul Sunico
National Artist – Classical Music Dean
Chartered President Conservatory of Music,
Thailand Choral Association University of Santo Tomas, Philippines
Artistic Director:   Cultural Center of Philippines