ADORATION มหกรรมประสานเสียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี

คอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี
“ADORATION มหกรรมประสานเสียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
มหาราชินี”

ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 เวลา 19.30 น.

ขับร้องโดย
1. คณะนักร้องประสานเสียงมหาวิทยาลัยบูรพา
2. คณะนักร้องประสานเสียง Wattana Girls’ Chorus แห่งโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
3. คณะนักร้องประสานเสียง BCC Glee Club แห่งโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
4. คณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย
5. คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู
6. คณะนักร้องประสานเสียง The Bangkok Voices

พร้อมกับ นักร้องรับเชิญ – อนุชิต นันทขว้าง

ฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

สำรองที่นั่งได้ที่ 02-247-0028 ต่อ 4119