Choir from HOME Ep.3 : การเรียบเรียงเสียงประสาน สำหรับวงคอรัส (How Choral Arranger thinks)

เทคนิคการเรียบเรียงเสียงประสานเสียงสำหรับวงคอรัส

1. ให้ความสำคัญกับเสียงร้องเป็นหลัก

ต้องไม่คิดว่ากำลังเรียบเรียงให้วงดนตรี เนื่องจากเสียงมนุษย์ไม่ได้มีเทคนิคได้มากเท่าเครื่องดนตรี ต้องนึกถึงวิธีการว่า เรียบเรียงออกมาแล้ว นักร้องสามารถจะร้องได้หรือไม่

2. เรียบเรียงตามใจ หรือ ทำตามโจทย์

ในส่วนของการเรียบเรียงตามใจ

หัวใจสำคัญของการเรียบเรียงตามใจเลยคือ เอกลักษณ์ ของตนเอง โดยยังคงโครงสร้างเดิมของเพลงไว้ เพราะคือการเรียบเรียง ไม่ใช่แต่งใหม่ เพียงเรียบเรียงปรุงแต่งตามจุดที่เราอยากจะให้มันเป็น ซึ่งจะมีอิสระในการเรียบเรียง

ในส่วนของการเรียบเรียงตามโจทย์

สิ่งแรกที่ต้องรู้คือ นักร้องคือใคร (หมายถึงช่วงอายุของนักร้อง) และความสามารถของนักร้องมีแค่ไหน ช่วงเสียงของวงอยู่ได้สูงสุดที่เท่าไหร่ คำนึงถึงนักร้องก่อน และมีการนำตัวอย่างแนวทางการเรียบเรียงมาให้ดูก่อน ว่าอยากได้ประมาณไหน อย่างไร

*** ในส่วนของปัญหาที่พบบ่อยคือการที่คอนดักเตอร์ ชอบไปเปลี่ยนวิธีการร้องของโน้ตที่ผู้เรียบเรียงทำมา ตรงนี้วิธีแก้ปัญหาคือการคุยกัน ซึ่งสามารถคุยกันได้ ตกลงกันได้อยู่แล้ว การที่คอนดักเตอร์จะปรับแก้โน้ต ของผู้เรียบเรียงจึงไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไร หากจะทำให้วงประสบความสำเร็จ หรือบทเพลงประสบความสำเร็จในการร้อง … Arrangement ที่ดีจะนำพามาซึ่งความสำเร็จของวง ***