CHOIR from HOME Ep.5 : วอร์มเสียงยังไงให้ตื่น? (Vocal Warm-Ups)

จากบทความที่แล้วที่บอกว่าทำอย่างไรให้เสียงเราตื่น ในบทความนี้เราจะมาอธิบายเทคนิคว่า การที่เสียงของเราจะตื่นต้องทำอะไรกันบ้าง สำหรับการวอร์มเสียง

1. Physical & Mental Relaxation 

คือการเตรียมร่างกายและจิตใจของเราให้พร้อม ในการที่จะวอร์มเสียง และทำกิจกรรมการร้องเพลงในวันนั้นๆ ซึ่งการวอร์มเสียงไม่ได้ต่างอะไรกับเราออกกำลังกาย หรือยืดเส้นยืดสาย ในกีฬาต่างๆ

2. Singing Organ Exercise 

ซึ่งเกี่ยวกับการออกเสียงโดยตรง โดยใช้อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียง

3. Vocalise (Vocal Exercise) 

ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการวอร์มเสียง ก็คือแบบฝึกหัดในการออกเสียง โดยเริ่มมีโน้ตเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยสามารถแบ่งเป็นแบบฝึกหัดย่อยๆ ที่ครูผู้สอนทั่วไปใช้ในการวอร์มเสียงได้ดังนี้

Ex.1 Open Throat (Hmm/Hng) การเปิดช่องคอ โดยใช้การ ฮึมม และ ฮังง

Ex.2 Vowels (A-อา/E-เอ/I-อี/O-โอ/U –อู) คือเสียงสระทั้งหลาย โดยอิงจากสระภาษาอิตาเลียนหรือละติน

Ex.3 Range Extension (การขยายช่วงเสียง) โดยใช้ โย โฮ

Ex.4 Articulation (สัทศาสตร์/การออกเสียง) คือ อวัยวะที่ใช้ในการสร้างเสียง นั่นคือ เสียงพยัญชนะ

ริมฝีปาก – b/p ร้องว่า พัม หรือ บัม

ริมฝีปากล่างหรือฟัน – f/v ร้องว่า ฟัม หรือ ฟา

ลิ้นและฟันบน – th ร้องว่า ธา ธอ

ลิ้นและเหงือก – l/s/sh ร้องว่า ลา ซา ชา

ขากรรไกร – g/k ร้องว่า กา โก

ช่องจมูก – ng ร้องว่า งา

Ex.5 Diaphragm (กะบังลม) เป็นแหล่งควบคุมที่เราใช้ในการซัพพอร์ท ใช้สระเสียงสั้น อะ เอะ อิ โอะ อุ เป็นต้น

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงการยกตัวอย่างวิธีการวอร์มเสียง ซึ่งเคล็ดลับที่จะช่วยให้เสียงตื่น คือ การหัวเราะ จะช่วยให้เสียงของเราตื่นได้ไวมากขึ้น