CHOIR from HOME Ep.6 : ทําไมพูดถึงคอรัสต้อง “ฟิลิปปินส์”?

ว่ากันด้วย 6 เหตุผลที่ว่า ทำไม ฟิลิปปินส์ ถึงเป็นเลิศด้านการร้องประสานเสียง

1.วิถีความเป็นอยู่

– ประเทศฟิลิปปินส์ นับถือศาสนาคริสต์ เป็นเมืองขึ้นของสเปนมากว่า 400 ปี ต่อด้วยอเมริกาและญี่ปุ่น ทำให้ประเทศฟิลิปปินส์ มีการเปิดหูเปิดตาในหลายวัฒนธรรม จนกลายเป็นค่านิยมในเรื่องของการร้องเพลง ที่เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับพวกเขา

2.พรสวรรค์

– คนฟิลิปปินส์มี หู ที่ดีมากๆ ซึ่งการที่หูของเขาดีนั้น ทำให้เขาสามารถที่จะเลียนแบบเสียงในการร้องเพลงได้ เหมือนเจ้าของภาษาต่างๆนั้นๆ รวมถึง เซนต์ของจังหวะ และการออกเสียงของคนฟิลิปปินส์ จึงทำให้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นพรสวรรค์ของพวกเขา

3. Passion หรือ ความรัก ความหลงใหล ในเสน่ห์ของการร้องเพลง

– ประเทศฟิลิปปินส์ไม่ได้แค่ชอบร้องเพลง แต่เขาร้องด้วยหัวใจของเขาจริงๆ ด้วยการที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ไม่ได้มีความมั่งคั่งอะไรมากนัก ศาสนาจึงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และการร้องประสานเสียงจึงกลายเป็นเรื่องปกติ เป็นสิ่งที่ทำเพื่อศาสนา เพื่อชาติ เพื่อสถาบัน และทำให้ประเทศมีชื่อเสียง จนเกิดเป็น Priority ความสำคัญต้นๆ และเกิดเป็นวินัย ความอดทน ความมุมานะ จึงทำให้ Passion ที่ประเทศฟิลิปปินส์มี ลุล่วงสู่ความเป็นเลิศได้

4. East meets West ความลงตัวของความเป็นตะวันออกและตะวันตก

– สิ่งที่ชัดเจน คือภาษา ภาษา Tagalog เป็นภาษาดั้งเดิม ซึ่งถูกผสมกับภาษาสเปน จึงทำให้เกิดภาษาที่เรียกว่า Taglish เลยทำให้ภาษา Tagalog มีความเป็นสากล และมีเสน่ห์ อย่างไม่น่าเชื่อ

5. Repertoire บทเพลง

– บทเพลงในประเทศฟิลิปปินส์มีความหลากหลายมากมาย เพราะมี ผู้เรียบเรียงและผู้แต่งเพลง เป็นของตัวเอง และด้วยการที่ประเทศฟิลิปปินส์มีประสบการณ์ด้านการร้องประสานเสียงมายาวนาน บวกกับการที่เข้าใจในภาษาตะวันตก จึงทำให้ประเทศฟิลิปปินส์ได้เปรียบมาก ในการเรียบเรียงเพลง ไม่ว่าจะในทางตะวันตก หรือพื้นบ้านของตนเองด้วยการใช้สัญชาตญาณ 

6. Conductor ผู้อำนวยเพลง

– หรือเรียกว่า Choir Master ซึ่งคอนดักเตอร์ ของประเทศฟิลิปปินส์ทุกคน มีพื้นฐานของการร้อง มีสัญชาตญาณของการฟังเสียง จึงทำให้มีคอนดักเตอร์ที่มีคุณภาพจำนวนมาก โดยผู้ที่ริเริ่มในยุคแรกๆของวงประสานเสียงประเทศฟิลิปปินส์ คือ ในสมัยของ Andrea O. Veneracion ซึ่งเธอคือผู้ก่อตั้ง Philippine Madrigal Singers วงนี้ทำให้เกิดชื่อเสียงไปไกลในระดับโลก เป็นวงต้นแบบที่ทำให้เกิดวงประสานเสียงอื่นๆในประเทศฟิลิปปินส์

และด้วยเหตุผลเหล่านี้ จึงทำให้ประเทศฟิลิปปินส์ กลายเป็นประเทศที่ยืนหนึ่งในเรื่องของการร้องประสานเสียง