CHOIR from HOME Ep.7 : ไม่เคยเรียนร้องเพลง จะร้องคอรัสได้ไหม?

หลายๆปัจจัยที่ทำให้เป็นอุปสรรคว่า ทำไมถึงร้องไม่ได้ เช่น

1. หูมีปัญหา

– มีคนจำนวนน้อยมากๆที่ไม่สามารถร้องเพลงได้ เนื่องจากหูไม่สามารถฟังเสียงได้ถูกต้อง ซึ่งมันเป็นการทำงานเป็นระบบ คือ การฟัง-ประมวลผล-การเปล่งเสียงออกมา แล้วเมื่อประมวลออกมาแล้ว สามารถผลิตเสียงออกมาได้ตามที่ควรจะเป็นหรือไม่

2. การอยู่สันโดษ ชอบทำงานคนเดียว?

– การร้องเพลงประสานเสียง คือการทำงานเป็นทีม หากมีความเป็นสันโดษหรือชอบร้อง Solo อย่างเดียวก็คงยากที่จะอยู่ในวงประสานเสียงได้ ซึ่งก็จะเป็นเรื่องของทัศนคติ และเมื่อ Solo มาร้องประสานเสียง ปัญหาหลักๆเลยของคนที่จะมาออดิชัน เข้าวงประสานเสียง คือชอบร้อง Solo และพอมาอยู่ในวง เวลาร้องก็จะคิดว่าตัวเอง Solo อยู่ตลอดเวลา เลยทำให้เสียงของวงไม่เกิดความกลมกลืนเป็นเสียงเดียว ซึ่งก็ต้องใช้การปรับทัศนคติ คิดให้ถูกต้อง ซึ่งบางคนก็อาจจะไม่ชอบการร้องประสานเสียงไปเลยเพราะตัวเองไม่เด่นพอ สุดท้ายก็จะลาออกจากวงไปเพราะมีทัศนคติที่ไม่ตรงกัน

3. ความมีวินัยและอดทนในวง สำคัญไหม?

– วงประสานเสียงส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการที่เสียงตัวเองร้องได้แล้ว แต่อีกเสียงหนึ่งยังร้องไม่ได้ ก็จะเกิดคำถามกับคนบางกลุ่มว่า ทำไมฉันต้องมานั่งรอ ซึ่งจุดนี้ ควรจะต้องมีวินัยและความอดทน ในการยอมรับฟังคนอื่น เนื่องจากเราทำงานกันเป็นทีม เราต้องอยู่ด้วยกันเป็นหมู่คณะนั่นเอง

ดังนั้นแล้ว ไม่เคยเรียนร้องเพลง จะร้องคอรัสได้ไหม คำตอบคือ ได้ ถ้า…หูไม่เพี้ยน หรือหูไม่ดี แต่ถ้าหากว่าผ่านการฝึกฝนทุกวัน จนพัฒนาเรื่องหูของตนเองแล้ว อาจจะมีสับสนไปร้องเสียงนั้นเสียงนี้บ้าง แต่สุดท้ายแล้วการซ้อมบ่อยๆ ฝึกฝนบ่อยๆ ย่อมทำให้ตนเองพัฒนาได้เช่นกัน