CHOIR from HOME EP.8 : เคล็ดลับความสำเร็จในการทำวงประสานเสียง

อะไรที่เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ ในการทำวงประสานเสียง? บ้างก็บอกว่า รางวัลของการแข่งขัน บ้างก็ว่าคือ ชื่อเสียง บ้างก็ว่าการเป็นตำแหน่งแชมป์ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องมาดู ว่าแต่ละวงประสานเสียงเรามองอะไรกันบ้าง

ถ้าพูดถึงการแข่งขัน เกณฑ์ของการแข่งขันก็มีอยู่ 4 ข้อ ตามหลักของการแข่งขัน

1. ความแม่นยำของโน้ต

2. เทคนิคในการร้อง

3. รายละเอียดในการร้องในบทเพลงนั้นๆ

4. ภาพรวม

วันนี้อยากจะนำสิ่งดีๆมาแบ่งปัน กับทุกๆท่านในวันนี้ก็คือ

10 กุญแจสู่ความสำเร็จของวงประสานเสียง

1. Objectives (วัตถุประสงค์ของวง)

ว่าเป็นวงประเภทอะไร เช่น วงโบสถ์ทำหน้าที่รับใช้ศาสนจักร, วงสถาบันทำหน้าที่นำชื่อเสียงมาสู่สถาบัน ในวงหลายๆประเภททำหน้าที่เพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาทางด้านดนตรี หลายๆวงมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ซึ่งการที่จะบรรลุหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่การได้รับรางวัลเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่การบรรลุภารกิจในจุดประสงค์นั้นๆที่ทำอยู่หรือเปล่า

2. Conductor (วาทยกร)

ผู้อำนวยเพลงหรือ Choir Master เขามีความสามารถอยู่ในระดับใด

3. Choristers (นักร้อง)

ถ้าได้นักร้องดี มีคุณภาพ มีวินัย อยู่วงไหนก็ประสบความสำเร็จ

4. Accompanist (นักเปียโน)

ในกรณีที่วงมีนักเปียโน นักเปียโนถือว่าสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะเล่นยังไงให้วงไปด้วยกัน และสร้างสีของดนตรีไปในแบบเดียวกัน ไปในทิศทางเดียวกับนักร้องและคอนดักเตอร์

5. Rehearsal (การนำซ้อมหรือวิธีการซ้อม)

ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะคือการบริหารเวลา บริหารคน ทำอย่างไรให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดีในเวลาที่ควรจะเป็น

6. Repertoire (บทเพลง หรือ การเรียบเรียงที่ดี)

การที่วงมีเพลงที่มีการเรียบเรียงที่ดี แสดงให้เห็นว่า บทเพลงที่เรียบเรียงดีนั้น จะต้องสามารถรีดเอาศักยภาพสูงสุดของนักร้องหรือวงออกมาได้ด้วย

7. Administration (การบริหารจัดการวง การซ้อมและคน)

การบริหารด้านนักร้อง การบริหารด้านการเงิน การบริหารด้านการออกทัวร์ และงานหลังบ้านต่างๆนาๆ ในเรื่องนี้ถือว่าการบริหารจัดการที่ดีก็สำคัญเช่นกัน

8. Performance (การขึ้นเวทีแสดง)

การแสดงของหน้าที่ต่างๆของวงแต่ละประเภท ไม่ว่าจะเป็น วงโบสถ์ แสดงบนเวทีทางศาสนา, วงสถาบัน แสดงบนเวทีสถาบัน และวงแข่ง แสดงบนเวทีการแข่งขัน ซึ่งการซ้อมในการขึ้นเวทีทุกประเภทล้วนเปรียบเสมือนภูเขาน้ำแข็ง ที่ด้านบนยอดมีเพียงนิดเดียว แต่รากลึกลงไปเป็นน้ำแข็งเกาะตัวกันอย่างหนาแน่น ซึ่งเปรียบได้กับการแสดง เราซ้อมกันเป็นปีๆ เพื่อการแสดง การนำเสนอเพียง 3-5 นาที เพราะฉะนั้นการซ้อมให้มีประสิทธิภาพที่ดี เราจะทำอย่างไรให้สุดฝีมือที่เราซ้อมกันมาเป็นปีๆ

9. Audience (ความพึงพอใจของผู้ชม)

เราต้องคำนึงด้วยว่า ผู้ชมแต่ละประเภทไม่เหมือนกัน เราต้องคิดเสมอด้วยว่า ผู้ชมต้องการฟังอะไรจากเรา เช่นบางคนชอบเพลงฟังง่ายๆ เพลงป๊อป คือเพลงตอบโจทย์ และบางเวทีมีแต่ผู้ฟังเพลงคลาสสิค การร้องเพลงคลาสสิคก็เป็นตัวที่ตอบสนองความต้องการของผู้ฟังได้เป็นอย่างดี

10. Facilities & Support (สิ่งอำนวยความสะดวกและแรงสนับสนุน)

การมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ้อมที่พร้อม และมีผู้สนับสนุนที่เต็มใจและช่วยอย่างเต็มที่ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้วงประสบความสำเร็จไปได้ หากมีผู้สนับสนุนที่ดี ตัววงเองก็จะมีกำลังใจที่ดี ตัวนักร้องก็จะมีแรงผลักดันในการซ้อมและร้องเช่นกัน สิ่งเหล่านี้ล้วนต้องไปด้วยกัน เพื่อไปสู้จุดที่จะบรรลุความสำเร็จของวงได้

และนั่นก็คือ 10 กุญแจแห่งความสำเร็จของการทำวงประสานเสียง