Salaya Tiny Young Chorus

เปิดตัวแล้วกับโครงการของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล เมื่อเช้านี้
“วงประสานเสียงหนุ่มสาวน่อยน้อย”

จากผู้เข้าร่วม 32 ท่าน มีข้อมูลที่น่าตื่นตาตื่นใจมากๆดังนี้
– สุภาพสตรี 25 ท่าน สุภาพบุรุษ 7 ท่าน
– ผู้มีอายุมากสุด 87 ปี
– มีผู้จบดอกเตอร์อย่างน้อย 8 ท่าน
– มีผู้มีคำหน้าว่าอาจารย์ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 10 ท่าน
– ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่อายุโดยเฉลี่ย 52-65 ปี
– ซ้อมตลอด 100 นาที ไม่มีใครเป็นลมเลย
– ระยะเวลาในการหัวเราะจนเห็นไรฟัน 30 นาทีโดยเฉลี่ย
– มีคนเคยมีประสบการณ์การร้องประสานเสียง 3 ท่าน
– มีคนที่อ่านโน้ตไม่ได้เลย 30 ท่าน
– มีผู้ร้องเพลงด้วยรอยยิ้มอย่างเป็นธรรมชาติมากว่า 70%
– มีคนที่มีแนวโน้มหูเพี้ยนเพียง 1/2 คน
– มีคนประทับใจกับความคิดของอ.สุกรีฯ ในการริเริ่มโครงการนี้เพื่อคนเปี่ยมวัยวุฒิมากว่า 80%
– มีคนประทับใจกับของว่างที่ Music Square ไม่น้อยกว่า 70%
– มีคนมาขอถ่ายรูปกับผู้สอนทั้งสองคน 12 ท่าน

ประทับใจมากครับสำหรับการซ้อมครั้งแรก ใครสนใจสมัครเพิ่มเติมตอนนี้ยังทันนะครับ

ChorusMan Project # 21/2015 : As Co-Choir Master

วงประสานเสียงหนุ่มสาวน่อยน้อย(โครงการของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
เปิดรับสมัครแล้วครับ

P_21