นิยามเพลงประสานเสียงในแบบ TCAT

การทีโน้ตสองโน้ตขึนไปในระดับทีต่างกัน มารวมกัน จนกระทังเกิดความกลมกล่อมในโน้ตนันๆ นันก็คือนิยามการประสานเสียงในความคิดของผม ทังนีทังนันการประสานเสียงก็มีหลากหลายแนว ไม่ว่าจะเป็น Pop, Jazz, Classic, Mu Read More …

The Chorus Academy Thailand(TCAT) Events Update

***Events Update!! (During COVID-19)*** Choral Conducting Course – Private Online #1 คอร์สการทำวงคอรัส – ออนไลน์ตัวต่อตัว #1 ***สมัครเรียนได้ที่นี่ครับ***   Original Events (Before CO Read More …

มหรสพ “เพลงพื้นบ้าน ประสานเสียง….ปฐมบท”

มหรสพ”เพลงพื้นบ้าน ประสานเสียง….ปฐมบท” วันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. หอแสดงดนตรี MACM วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ประสานเสียง สำเนียงไทย ๒

ขอเชิญรับฟังเสวนา-อบรมเรื่องเทคนิคการขับร้องเพลงประเภทต่างๆ จากพื้นบ้าน-ไทยเดิม-เพลงคลาสสิก-สู่การร้องประสานเสียง เป็นการเสวนาประกอบการสาธิตในชื่องาน “ประสานเสียง…สำเนียงไทย ๒” กับแข Read More …

ประสานเสียง สำเนียงไทย

ขอเชิญเพื่อนๆมาฟังเพลงและการนำเสนอ ๓ องก์การแสดงกับ ๓ องค์ความรู้ “ประสานเสียงสำเนียงไทย” ๑. ภูมิปัญญาท้องถิ่น : เพลงที่ชาวบ้านร้องกันมาแต่ก่อนเก่า ๒. กลิ่นอายสุวรรณภูมิ : การเข้ามาของชาวต Read More …

“บทเพลงภาวนาแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

สวัสดีปีใหม่ 2560 ขอเชิญทุกท่านพบกับการแสดงครั้งสำคัญ “บทเพลงภาวนาแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เวลา 19.3 Read More …

ADORATION มหกรรมประสานเสียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี

คอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี “ADORATION มหกรรมประสานเสียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี” ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 เวลา 19.30 น. ขับร้องโด Read More …