Sarin Music from Home Ep.2 : “เพราะและเพี้ยนคืออะไร”

การทำความเข้าใจกับแบบง่ายว่า เวลาที่คนพูดกันว่าคนนี้ร้องเพราะ คนนี้ร้องเพี๊ยนมันเกิดจากอะไร

การร้องเพี๊ยนมีทั้งหมด 4 ข้อด้วยกัน ซึ่งได้แก่ 1.ร้องไม่ตรงโน้ต 2….