บทเพลงพระราชนิพนธ์ “ยิ้มสู้” – คอนเสิร์ต “คีตนิรันดร์”

ผ่านทาง Facebook Live เพจ Sarin Music Home เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 น. ขับร้องโดย ด.ญ.กัญญาพัชร์ สัมภวะผล (กรุ๊งกริ๊ง) ควบคุมการสอน / กำกับดนตรี / บรรเลงเปียโน อ.ศรินทร์ จินตนเสรี

บทเพลงพระราชนิพนธ์ “ความฝันอันสูงสุด” – คอนเสิร์ต “คีตนิรันดร์”

ผ่านทาง Facebook Live เพจ Sarin Music Home เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 น. ขับร้องโดย ด.ญ.กตัญญุตา สุวรรณปัฏนะ (แสนดี) ควบคุมการสอน / กำกับดนตรี / บรรเลงเปียโน อ.ศรินทร์ จินตนเสรี