เพลง เสน่หา – คอนเสิร์ตปลาทอง….คล้องใจ

ทาง Facebook Live  Page : Sarin Music Home วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19.00 น. ครูผู้สอน / บรรเลงเปียโน อ.ศรินทร์ จินตนเสรี คอนเสิร์ตนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานนักเรียนจากคลาส Solo Singing ของโรง Read More …

เพลง สายชล – คอนเสิร์ตปลาทอง….คล้องใจ

ทาง Facebook Live  Page : Sarin Music Home วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19.00 น. ครูผู้สอน / บรรเลงเปียโน อ.ศรินทร์ จินตนเสรี คอนเสิร์ตนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานนักเรียนจากคลาส Play to Sing ของโรง Read More …

เพลง บ้านเรา – คอนเสิร์ตปลาทอง….คล้องใจ

ทาง Facebook Live  Page : Sarin Music Home วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19.00 น. ครูผู้สอน / บรรเลงเปียโน อ.ศรินทร์ จินตนเสรี คอนเสิร์ตนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานนักเรียนจากคลาส Pop Chorus ของโรงเร Read More …