About TCAT

เปิดแล้ว!! การร้องประสานเสียงแบบเป็นหลักสูตรแห่งแรกของไทย ที่เน้นสมดุลขององค์ความรู้เชิงบูรณาการ รอยยิ้มเสียงหัวเราะ และศิลปะการแสดงออกแบบเห็นผลชัดเจน

พบกันได้ที่ The Chorus Academy Thailand (TCAT) ชั้น 4 สยามพารากอน

 

The Chorus Academy Thailand (TCAT)

สถาบันที่จัดการสอนเฉพาะด้าน”ขับร้องประสานเสียง” เป็นสถาบันที่มีบรรยากาศการเรียนการสอนให้ความรู้สึกเป็นกันเองระหว่างผู้เรียนและผู้สอน สถาบันแห่งนี้ ก่อตั้งโดย “ดร.ศรินทร์ จินตนเสรี” ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการสถาบัน ซึ่งรับผิดชอบดูแลในส่วนของการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งหมด จุดเด่นของ The Chorus Academy Thailand คือหลักสูตรการเรียนที่ได้มาตรฐาน ได้ผลจริง ในขณะที่ครูผู้สอน ล้วนแต่มีประสบการณ์เฉพาะด้านมาโดยตรงในวิชาที่สอน

 

ระดับประเภท และความยากง่ายในการเรียน

 

คอร์สที่เปิดสอน

 

1.Chorus singing class

ระยะเวลาเรียนต่อ 1 คอร์ส  :  4 ครั้ง (ครั้งละ 1 ชั่วโมง)

คอร์สนี้ประกอบด้วยหลักสูตรย่อย 3 หลักสูตร ได้แก่

1.1 Regular course

สำหรับทั้งผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นร้องประสานเสียง

1.2 Sight Sining

สอนอ่านโน้ตสำหรับนักร้อง พร้อมทักษะความเป็นนักดนตรีที่เป็นเลิศ

1.3 Senior Choir

ขับร้องประสานเสียงสำหรับผู้สูงวัย

 

2.Group Dynamic & Musical Sining : การเรียนร้องเพลงเป็นคู่หรือกลุ่ม

ระยะเวลาเรียนต่อ 1 คอร์ส  :  4 ครั้ง (ครั้งละ 1 ชั่วโมง)


3.Choral Conducting : คอร์สสำหรับผู้อำนวยเพลง

ระยะเวลาเรียนต่อ 1 คอร์ส  : 12 ครั้ง (ครั้งละ 2 ชั่วโมง)

 

4.Choral Music Solution : ทุกคำถามตอบในวงประสานเสียง