The Magic of X’mas Melodies

พรุ่งนี้ 5 โมงครึ่ง หลังวัดเย็น ที่วัดสามเสน กับ The Sonoro ใน คอนเสิร์ต The Magic of X’mas Melody

หากสะดวกเรียนเชิญนะครับ พบกับคอนเสิร์ตส่งท้ายเทศกาลกับบทเพลงX’masและการนำเสนอ ในหลากหลายแนวไม่ซำ้แบบใคร

ศิลปินรับเชิญที่ต้องตะลึงในพลังเสียง และที่สำคัญคือการได้ร่วมทำบุญให้น้องๆที่ด้อยโอกาสที่ศูนย์เมอซี

มานะครับ