The Sonoro : 2015

ในปี 2015 นี้ วงThe Sonoro พร้อมแล้วที่จะสร้างสรรบทเพลงในโอกาสพิเศษต่างๆ อาทิ งานแต่งงาน พิธีสมรสในโบสถ์ งานเลี้ยงส่วนตัว งานฉลองการครอบรอบฯหรือคอนเสิร์ตในวาระต่างๆ

ด้วยประสบการณ์และคุณภาพในการร้องแบบมืออาชีพและเสน่ห์ของเสียงประสานที่เพิ่มอรรถรสของบทเพลง

พร้อมกับการผสมผสานเครื่องดนตรีแห่งจินตนาการจาก Wind Instruments, Ukulele, Piano และเครื่องPercussion ผนวกด้วยความคิดสร้างสรรในการนำเสนอ

พวกเราพร้อมแล้วให้ทุกท่านได้สัมผัส

รายละเอียดเพิ่มเติม 085 222 7432

30216